Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

3. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Kupującego.

4. Kupujący może złożyć reklamację:

a) zawiadamiając Sprzedawcę przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@riko-meble.pl,
b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Łącka Barbara P.P.U.H. "RIKO2" z siedzibą: (32-700) Bochnia, ul. prof. Franciszka Bujaka 47, NIP: 8681026908, REGON: 852749439,
c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Łącka Barbara P.P.U.H. "RIKO2" z siedzibą: (32-700) Bochnia, ul. prof. Franciszka Bujaka 47
5. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane przez Klienta w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia, Sprzedawca przed rozpoznaniem reklamacji zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.

6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 - dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę lub Sklep partnerski w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.

7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

8. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca lub Sklep partnerski odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

9. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.

10. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.